Makale Adı
2007 SP_Feature_Martinosberg
50 soruda firmanızın rekabet gücünü arttırabilecek destekler
ASHOKA’YA Üye Sosyal Girişimcilerin Türkiye ve Dünyadaki Faaliyet Alanlarının Karşılaştırılması.Murat Kayalar&Elif Türkan Aslan
Ekogirişimcilik ve Yaratıcılık İlişkisi-Geri Dönüşüm Sektörü Üzerinde Bir Araştırma. Araş.Gör.Erhan AYDIN. Doç. Dr. Ulaş ÇAKAR
Girişimciliğe Ekolojik Yaklaşım-EkoGirişimcilik Teorik Çerçeve
Girişimciliğin Değişen Yüzü-EkoGirişimcilik. Yrd.Doç.Dr. Ebru AYKAN
Girişimcilik ve Diğergamlık Harmanından Sosyal Girişimci mi Çıkar
Girişimcilik ve Ekolojinin Bütünleşmesi. Erhan AYDIN&Ulaş ÇAKAR
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Değiştirdiği Çalışma Kavramı ve Yeni Çalışma Alanı olarak Sosyal Girişimler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi_Metin KAPLAN
More than Money: Social Entrepreneurship Heroes
Saifan_TIM Review_February2012_2
Sivil Toplum, Sosyal Sermaye ve Sosyal Girişimcilik
SivilToplum Kuruluşları,Sosyal Girişimcilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sosyal İşletme_Özlem DEMİR
Sosyal Dönüşüm Ajanları
Sosyal Girişimcilerin Girişimcilik ve Dönüştürücü Liderlik Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Sosyal Girişimcilik Boyutlarına Kurumsal Bir Bakış_Selma KILIÇ KIRILMAZ
Sosyal Girişimcilik Boyutunda Kütüphaneler
Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciler - Teorik Çerçeve
The Meaning of Social Entrepreneurship
Topluluk Girişimciliği-Geleneksel Meslekler
Toplumsal Sorunlarla Mücadelede Bir Kaldıraç Olarak Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik Açısından Önemi
Understanding the Impact Chapter
Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik ASHOKA Üyelerinden Sosyal Yenillikçi Örnek Uygulamalar.Burcu Kümbül Güler